Valitus, jonka Rubik's Brand Ltd on tehnyt 20.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-601/17, Rubik's Brand v. EUIPO – Simba Toys, 24.10.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-936/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Rubik's Brand Ltd (edustajat: K. Szamosi ja M. Borbás, ügyvédek)

Mutu osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Simba Toys GmbH & Co. KG

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 23.4.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________