Hogere voorziening ingesteld op 20 december 2019 door Rubik’s Brand Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 oktober 2019 in zaak T-601/17, Rubik’s Brand Ltd / EUIPO – Simba Toys

(Zaak C-396/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Rubik’s Brand Ltd (vertegenwoordigers: K. Szamosi, M. Borbás, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Simba Toys GmbH & Co. KG

Bij beschikking van 23 april 2020 heeft het Hof van Justitie (kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toegelaten en rekwirante verwezen in haar eigen kosten.

____________