Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. veljače 2020. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – Rottendorf Pharma GmbH protiv Hauptzollamt Bielefeld

(predmet C-92/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rottendorf Pharma GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Bielefeld

Prethodno pitanje

Treba li članak 239. stavak 1. drugu alineju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/921 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice tumačiti na način da se u skladu s tom odredbom može odobriti povrat carine kad je riječ o slučaju poput onog iz glavnog postupka u kojem je roba koja nije roba Zajednice, a koju je stranka uvezla, ponovno izvezena iz carinskog područja Zajednice, a okolnosti koje su dovele do nastanka carinskog duga nisu proizišle iz očite nemarnosti stranke?

____________

1 SL 1992., L 302, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)