A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rottendorf Pharma GmbH kontra Hauptzollamt Bielefeld

(C-92/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Rottendorf Pharma GmbH

Alperes: Hauptzollamt Bielefeld

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet1 239. cikke (1) bekezdésének második franciabekezdését, hogy e rendelkezés szerint vissza lehet fizetni a vámot az alapügyben fennállóhoz hasonló olyan esetben, amelyben az érintett személy által importált nem közösségi árut a Közösség vámterületéről újra exportálták, és a vámtartozás keletkezését eredményező körülményeket nem az érintett személynek tulajdonítható súlyos gondatlanság okozta?

____________

1 HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.