2020 m. vasario 25 d. Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

(Byla C-92/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Rottendorf Pharma GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Bielefeld

Prejudiciniai klausimai

Ar 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/921 , nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 239 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką reikia aiškinti taip, kad pagal ją tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai suinteresuoto asmens importuotos ne Bendrijos prekės buvo reeksportuotos iš Bendrijos muitų teritorijos, o skolos muitinei atsiradimą nulėmusiomis aplinkybėmis suinteresuoto asmens veiksmuose nematyti akivaizdaus aplaidumo požymių, muitas gali būti grąžintas?

____________

1 OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.