Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 25 februarie 2020 – Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Cauza C-92/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Rottendorf Pharma GmbH

Pârât: Hauptzollamt Bielefeld

Întrebarea preliminară

Articolul 239 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 2913/921 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestuia, taxa vamală poate fi rambursată într-un caz precum cel din litigiul principal în care mărfurile necomunitare introduse de persoana interesată din afara teritoriului vamal al Comunității au fost reexportate, iar împrejurările care au dus la nașterea datoriei vamale nu implică neglijență evidentă din partea persoanei interesate?

____________

1 JO 1992, L 302, p.1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58.