A Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spanyolország) által 2020. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – YJ kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(C-130/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: YJ

Alperes: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 79/7 irányelv1 értelmében vett közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek tekinthető-e az olyan szabály, mint a Ley General de la Seguridad Social (a társadalombiztosításról szóló általános törvény) 60. cikkének (4) bekezdése, amely az önkéntesen (előrehozott) nyugdíjba vonuló nőket kizárja a felnevelt gyermekek után járó nyugdíj-kiegészítésből azon nőkkel szemben, akik szintén önként vonulnak nyugdíjba, de a törvényben meghatározott életkorban, vagy bár előrehozott nyugdíjat igényelnek, de azt szakmai pályafutásuk során végzett munkájuk okán, fogyatékosság esetén, vagy azért teszik, mert a nyugdíjazás előtt nekik fel nem róható okból szűnt meg a munkaviszonyuk?

____________

1 A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelv (HL 1979. L 6., 24. o; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 1. kötet, 215. o.).