Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španielsko) 9. marca 2020 – YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(vec C-130/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: YJ

Žalovaný: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciálna otázka

Možno ustanovenie, akým je článok 60 ods. 4 Ley General de la Seguridad Social (všeobecný zákon o sociálnom zabezpečení), podľa ktorého ženy, ktoré dobrovoľne odídu do dôchodku, nemajú nárok na materský príspevok na rozdiel od žien, ktoré tiež odídu do dôchodku dobrovoľne v riadnom stanovenom veku alebo ktoré odídu do dôchodku predčasne, ale z dôvodu práce vykonávanej počas celého svojho pracovného života, z dôvodu invalidity alebo preto, lebo pred odchodom do dôchodku prestali pracovať z dôvodu, za ktorý nezodpovedajú, považovať za priamu diskrimináciu v zmysle smernice 79/71 ?

____________

1 Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 1979, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215).