Tožba, vložena 8. aprila 2020 — Evropska komisija/Kraljevina Danska

(Zadeva C-159/20)

Jezik postopka: danščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: M. Konstantinidis, I. Naglis in U. Nielsen, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Danska

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Danska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13 Uredbe (EU) št. 1151/20121 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, ker danskim mlekarnam ni preprečila uporabe imena Feta ali jih ustavila pri uporabi imena Feta za sir, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda iz Uredbe Komisije (ES) št. 1829/20022 ;

ugotovi, da Danska s tem, da danskim mlekarnam dovoljuje proizvodnjo in prodajo imitacij Fete, krši člen 4(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 1(1) in členom 4 Uredbe (EU) št. 1151/2012;

Kraljevini Danski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija trdi, da danski organi niso izpolnili obveznosti, ki jo imajo na podlagi uredbe o shemah kakovosti, ker so danskim podjetjem dovolili nezakonito uporabo imena „Feta“ za sir, proizveden na Danskem.

Natančneje Komisija navaja, da se ime „Feta“ na Danskem uporablja v nasprotju z uredbo o shemah kakovosti in da mora zato ta država članica sprejeti ustrezne upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali odpravo te prakse. Ker Danska noče upoštevati zgoraj navedene zakonodaje, Komisija ugotavlja, da Danska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 13(3) uredbe o shemah kakovosti in zato krši pravo EU.

Danska s tem, da danskih mlekarn dovoljuje proizvodnjo in prodajo imitacij „Fete“, krši tudi člen 4(3) PEU v povezavi s členom 1(1) in členom 4 Uredbe (EU) št. 1151/2012, saj ogroža doseganje ciljev Evropske unije, da se zagotovi poštena konkurence za kmete in proizvajalce kmetijskih proizvodov in živil z značilnostmi in lastnostmi dodane vrednosti, pomaga proizvajalcem proizvodov, povezanih z geografskim območjem zagotoviti pravičen dohodek za kakovost njihovih proizvodov ter zagotavlja zaščito imen kot pravico intelektualne lastnine na ozemlju Unije.

Komisija tudi meni, da Danska s tem, da ni preprečila ali odpravila kršitve pravic iz registrirane zaščitene označbe porekla (ZOP) „Feta“, do katere pride, ko danski proizvajalci mleka izvozijo ponarejeni sir iz Evropske unije v tretje države, slabi položaj Unije v mednarodnih pogajanjih, namenjenih zagotavljanju zaščite sistemov kakovosti EU, in krši načelo lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU.

____________

1 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL 2012, L 343, str. 1).

2 Uredba Komisije (ES) št. 1829/2002 z dne 14. oktobra 2002 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 glede imena „Feta“ (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 37, str. 195).