Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – YL kontra Altenrhein Luftfahrt GmbH

(C-70/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: YL

Ellenérdekű fél: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Közösség által 1999. december 9-én aláírt és az Európai Közösség nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal1 jóváhagyott, a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, Montreálban, 1999. május 28-án megkötött egyezmény 17. cikkének (1) bekezdése értelmében vett balesetnek minősül-e a kemény, de még a repülőgép átlagos működési körébe tartozó, az egyik utas sérülését okozó leszállás?

____________

1 A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozat (HL 2001. L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.).