Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 12 februarie 2020 – YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Cauza C-70/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: YL

Intimată: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Întrebarea preliminară

O aterizare dură, dar efectuată totuşi în parametrii normali de exploatare a aeronavei, care determină rănirea unui pasager, constituie un accident în sensul articolului 17 alineatul (1) din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999, semnată la 9 decembrie 1999 de Comunitatea Europeană și aprobată în numele acesteia prin Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 20011 ?

____________

1         Decizia Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (2001/539/CE) (JO 2001, L 194, p. 38, Ediție specială, 07/vol. p. 112).