A Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgium) által 2020. február 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NV Vogel Import Export kontra Belgische Staat

(C-62/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Az alapeljárás felei

Felperes: NV Vogel Import Export

Alperes: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 4409 vámtarifaszám különböző nyelvi változataira, valamint a 4407 és a 4409 vámtarifaszámhoz fűzött HR magyarázó megjegyzésekre is tekintettel úgy kell-e értelmezni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelet1 I. melléklete értelmében vett Kombinált Nómenklatúrát, hogy az alapeljárás tárgyát képező áru – nevezetesen az olyan gyalult fadeszkák, amelyeknek a négy éle a teljes hosszában le van kerekítve – olyannak tekintendő, mint amely „bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre [van] előkészítve”, és következésképpen ezen árut a 4409 vámtarifaszám alá kell besorolni, vagy az élek lekerekítése alapján az áru nem tekinthető olyannak, mint amely „bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre [van] előkészítve”, és az árut ezért a 4407 vámtarifaszám alá kell besorolni?

A lekerekítés mértéke meghatározza-e a 4407, illetve a 4409 vámtarifaszám alá történő besorolást?

____________

1 HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.