Acțiune introdusă la 16 martie 2020 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-139/20)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Siekierzyńska și A. Armenia, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin introducerea unei reglementări prin care este admisă scutirea de accize aplicate produselor energetice utilizate de întreprinderi mari consumatoare de energie incluse în sistemul Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii, Republica Polonă a încălcat obligațiile ce rezultă din articolul 17 alineatul (1) litera (b) și articolului 17 alineatul (4) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității1 ;

obligarea Republicii Polone plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Polonă a introdus în legislația națională scutirea de accize aplicate produselor energetice utilizate de întreprinderi mari consumatoare de energie incluse în sistemul Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii (denumit în continuare „sistemul EU ETS”).

Potrivit Comisiei, aceasta reprezintă o încălcare a obligațiilor ce rezultă din articolul 17 alineatul (1) litera (b) și din articolul 17 alineatul (4) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității. În conformitate cu aceste dispoziții, scutirea sau reducerea nivelului de impozitare aplicate produselor energetice utilizate de întreprinderi mari consumatoare de energie este posibilă numai în cazul în care se încheie acorduri cu întreprinderi sau cu asociații de întreprinderi sau în cazul în care se aplică regimuri de permise negociabile, în măsura în care acestea conduc la îndeplinirea obiectivelor de protecție a mediului sau la îmbunătățirea eficienței energetice. În opinia Comisiei, sistemul EU ETS nu poate fi un „regim de permise negociabile”, în sensul acestor dispoziții.

____________

1 JO 2003, L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98.