Tožba, vložena 16. marca 2020 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-139/20)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Siekierzyńska in A. Armenia, agenta)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlog

Ugotovi naj se, da Republika Poljska s tem, da je izvajala ureditev, ki predpisuje oprostitev trošarin na energente, ki jih uporabljajo energetsko intenzivni gospodarski subjekti, za katere velja sistem Unije za trgovanje s pravicami do emisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 17(1)(b) in člena 17(4) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije1 ;

Republiki Poljski naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Poljska je v svoji nacionalni zakonodaji predpisala oprostitev trošarina na energente, ki jih uporabljajo energetsko intenzivni gospodarski subjekti, za katere velja sistem Unije za trgovanje s pravicami do emisije (v nadaljevanju: sistem EU ETS).

Po mnenju Komisije to pomeni neizpolnitev obveznosti iz člena 17(1)(b) in člena 17(4) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije. V skladu s temi določbami sta oprostitev ali zmanjšanje obdavčitve energentov, ki jih uporabljajo energetsko intenzivni gospodarski subjekti, mogoči le kadar so bile sklenjene pogodbe s podjetji ali združenji podjetij ali pri izvajanju shem trgovanja z dovoljenji ali ustreznih drugih ureditev, kolikor imajo za posledico doseganje okoljskih ciljev ali izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistema EU ETS po mnenju Komisije ni mogoče šteti za „shemo trgovanja z dovoljenji” v smislu teh določb.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1 str. 405.