Nathaniel Magnani 24. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. septembri 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-99/19: Magnan versus komisjon

(kohtuasi C-860/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Nathaniel Magnan (esindaja: advokaat J. Fayolle)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 26. märtsi 2020. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________