Valitus, jonka Nathaniel Magnan on tehnyt 24.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-99/19, Magnan v. komissio, 25.9.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-860/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Nathaniel Magnan (edustaja: J. Fayolle, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 26.3.2020 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja määrännyt Nathaniel Magnanin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________