Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2019 minn Nathaniel Magnan mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-25 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-99/19, Magnan vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-860/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Nathaniel Magnan (rappreżentant: J. Fayolle, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tas-26 ta’ Marzu 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell.

____________