Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 11 martie 2020 – European Pallet Association eV/PHZ BV

(Cauza C-133/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurentă: European Pallet Association eV

Intimată: PHZ BV

Întrebările preliminare

(a)    Pentru o invocare cu succes a articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară1 , este necesar ca o comercializare ulterioară a produselor de marcă în cauză să aducă sau să poată aduce atingere uneia sau mai multora dintre funcțiile mărcii [(funcția de indicare a originii și funcția de garantare a calității, precum și funcția de comunicare, de investiție și de publicitate)] [...]?

(b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1(a), este aceasta o cerință impusă alături de cea privind existența „motivelor legitime”?

(c)    Pentru o invocare cu succes a articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, este întotdeauna suficient să se aducă atingere uneia sau mai multora dintre funcțiile mărcii menționate la întrebarea 1(a)?

(a)    Se poate afirma, în general, că un titular al unei mărci se poate opune, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, comercializării ulterioare a unor produse sub marca sa, dacă aceste produse sunt reparate de alte persoane decât titularul mărcii sau persoane cărora le-a dat acordul în acest sens?

(b)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 2(a), existența unor „motive legitime” în sensul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, după repararea de către un terț a unor produse puse în circulație de titularul mărcii sau cu acordul acestuia, depinde de natura produselor, de natura reparației efectuate […] sau de alte circumstanțe, precum circumstanțele speciale din cazul de față […]?

(a)    Opoziția titularului mărcii, în sensul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, față de comercializarea ulterioară a unor produse reparate de terți este exclusă dacă marca este utilizată într-un mod care nu poate crea impresia că există o legătură economică între titularul mărcii (sau deținătorii licenței acestuia) și partea care comercializează produsele ulterior, de exemplu dacă, prin înlăturarea mărcii și/sau etichetarea suplimentară a produselor, după reparație este evident că aceasta nu a fost efectuată de titularul mărcii sau cu acordul acestuia sau de un deținător al licenței acestuia?

(b)    În acest context, este relevant răspunsul la întrebarea dacă marca poate fi înlăturată ușor, fără a afecta validitatea tehnică sau utilitatea practică a produselor?

Pentru a se răspunde la întrebările de mai sus, este important dacă este vorba despre o marcă colectivă în sensul Regulamentului privind marca comunitară și, în caz afirmativ, în ce mod?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (JO 2009, L 78, p. 1).