A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2020. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ kontra Presidenza del Consiglio dei Ministri

(C-96/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező felek: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Ellenérdekű fél: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló 2002/98/EK irányelv1 9. cikkének (2) bekezdését, hogy a vérellátó intézmény felelős személye pozíciójának betöltésére vonatkozó képesítési minimumkövetelmények között „az orvostudomány vagy a biológiatudomány területén” szerzett egyetemi oklevél megjelölésével mindkét területen egyetemi oklevelet szerző személyek számára biztosítja közvetlenül a vérellátó intézmény felelős személye pozíciójának betöltéséhez való jogot?

Következésképpen az uniós jog lehetővé teszi-e, vagy azzal ellentétes-e annak a nemzeti jog általi kizárása, hogy a vérellátó intézmény felelős személyének pozícióját a biológiatudomány területén egyetemi oklevelet szerző személyek tölthessék be?

____________

1 Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 33., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 346. o.).