Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 4 februarie 2020 – AR/Stadt Pforzheim

(Cauza C-56/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamant: AR

Pârât: Stadt Pforzheim

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii, în special Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere1 , se opune unor dispoziții de drept național potrivit cărora, în cadrul unei decizii de refuz al recunoaşterii valabilității, în sensul articolului 11 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2006/126, permisul de conducere UE al unei persoane care nu are reședința obișnuită pe teritoriul național trebuie prezentat imediat autorității naționale decidente pentru ca aceasta să înscrie pe permisul de conducere lipsa dreptului de a conduce pe teritoriul național; de regulă, în cazul unui permis de conducere UE, menţiunea (privind interdicția) ar trebui efectuată prin lipirea la rubrica cu numărul 13 a unui „D” roșu tăiat cu o linie (de exemplu, sub formă de autocolant)?

____________

1     JO 2006, L 403, p. 18, Ediție specială, 07/vol. 17, p. 216.