Tožba, vložena 23. aprila 2020 — Evropska komisija/Portugalska republika

(Zadeva C-169/20)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. França in C. Perrin, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predloga

Ugotovi naj se, da Portugalska republika ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker pri izračunu vrednosti rabljenih vozil, uvoženih na ozemlje navedene države članice in kupljenih v drugih državah članicah, ni upoštevala izgube vrednosti okoljskega elementa v okviru izračuna dajatve ob registraciji vozila;

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Upoštevna portugalska zakonodaja uvaja diskriminacijo med obdavčitvijo, ki velja za uvoženo vozilo, in obdavčitvijo, ki velja za podobno nacionalno vozilo. Metode in način izračuna povzročajo, da je obdavčitev uvoženega vozila skoraj vedno višja.

Ta položaj je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker je v nasprotju s sodno prakso Sodišča: portugalska zakonodaja v zvezi z izračunom dajatve, ki velja za vozila, ki so bila kupljena v drugih državah članicah, je že bila predmet postopkov za ugotavljanje kršitev in mnogih sodb Sodišča.

Portugalska zakonodaja ne zagotavlja, da se rabljena vozila, ki so bila uvožena iz drugih držav članic, obdavčijo v višini, ki ne presega dajatve, ki bremeni podobna nacionalna rabljena vozila. To je mogoče pojasniti s tem, da zaradi spremembe zakonodaje leta 2016 okoljski element, ki se uporablja pri izračunu vrednosti rabljenega vozila, ni bil uporabljen ob upoštevanju izgube vrednosti.

Iz navedenega izhaja, da tabela izgube vrednosti, ki je bila sprejeta v okviru nacionalne zakonodaje, ne odraža razumnega približka resnične vrednosti uvoženega rabljenega vozila. Zato znesek, ki se plača za registracijo uvoženega rabljenega vozila, presega znesek za podobno rabljeno vozilo, ki je že registrirano na Portugalskem, kar pomeni kršitev člena 110 PDEU in sodne prakse Sodišča.

____________