Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 24. december 2019 – Flightright GmbH mod Eurowings GmbH

(Sag C-939/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Flightright GmbH

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Ved kendelse afsagt af Den Europæiske Unions Domstol (Ottende Afdeling) den 30. april 2020 blev sagen slettet fra Domstolens register.

____________