Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Düsseldorf (Nemčija) 24. decembra 2019 - Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Zadeva C-939/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flightright GmbH

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Sodišče Evropske unije (osmi senat) je v zadevi odločilo s sklepom z dne 30. aprila 2020.

____________