Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 24 december 2019 – Flightright GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-939/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Düsseldorf

Part i det nationella målet

Klagande: Flightright GmbH

Motpart: Eurowings GmbH

Målet avgjordes av Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) genom beslut av den 30 april 2020.

____________