Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 12. marca 2020 – JS/Câmara Municipal de Gondomar

(Zadeva C-135/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik v postopku s kasacijsko pritožbo: JS

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Câmara Municipal de Gondomar

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Evropske unije, zlasti člen 5 okvirnega sporazuma, ki je priloga k Direktivi Sveta Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu ETUC, UNICE in CEEP1 , razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki v vsakem primeru prepoveduje spremembo pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki jih sklenejo javnopravni subjekti, v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas?

Ali je treba Direktivo 1999/70/ES razlagati tako, da nalaga spremembo pogodb kot edino obliko preprečevanja zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas?

____________

1 Direktiva Sveta Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (JO 1999, L 175, str. 43).