Recurs introdus la 30 ianuarie 2020 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 20 noiembrie 2019 în cauza T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano şi alţii/Comisia

(Cauza C-54/20 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara, agenţi)

Cealaltă parte din procedură: Stefano Missir Mamachi di Lusignano, în calitate de moștenitor al lui Livio Missir Mamachi di Lusignano, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, în calitate de moștenitoare a lui Livio Missir Mamachi di Lusignano, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, în calitate de moștenitoare a lui Livio Missir Mamachi di Lusignano, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Concluziile recurentei

Anularea hotărârii atacate în partea în care Tribunalul a obligat Comisia la repararea prejudiciului moral suferit de doamna Maria Letizia Missir și de domnul Stefano Missir ca urmare a decesului domnului Alessandro Missir;

judecarea cauzei și respingerea acțiunii în primă instanță ca fiind inadmisibilă;

obligarea domnului Stefano Missir și a doamnei Maria Letizia Missir la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri și a celor aferente procedurii în primă instanță;

Motivele și principalele argumente

În susținerea propriului recurs, Comisia invocă două motive.

Primul motiv este împărțit în două aspecte. Prin primul aspect, se atacă o eroare de drept în interpretarea noțiunii de persoană „vizată” de statut. Această primă parte este îndreptată împotriva punctelor 48-64 din hotărârea atacată. Prin cel de al doilea aspect, se susține în subsidiar o eroare de drept în recunoașterea în favoarea fratelui și a surorii unui funcționar decedat a unui drept de reparare a prejudiciului moral întemeiat pe statut. Acest aspect este îndreptat împotriva punctelor 134 și 135 din hotărârea atacată.

Prin cel de al doilea motiv, se invocă o încălcare a obligației de motivare în obligarea Comisiei la repararea prejudiciilor morale suferite de fratele și de sora unui funcționar decedat, rezultate din decesul acestuia din urmă. Acest al doilea motiv este invocat împotriva punctelor 154-168 și 171-172 și a punctului 181 din hotărârea atacată.

____________