Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. novembrī iesniedza Tribunal de commerce de Bordeaux (Francija) – Boé Aquitaine SELARL/Mercialys SA

(Lieta C-838/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de commerce de Bordeaux

Pamatlietas puses

Prasītāja: Boé Aquitaine SELARL

Atbildētāja: Mercialys SA

Ar 2020. gada 19. marta rīkojumu Tiesa (devītā palāta) ir atzinusi lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par acīmredzami nepieņemamu.

____________