Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de commerce de Bordeaux (Frankrike) den 18 november 2019 – Boé Aquitaine SELARL mot Mercialys SA

(Mål C-838/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de commerce de Bordeaux

Parter i det nationella målet

Klagande: Boé Aquitaine SELARL

Motpart: Mercialys SA

Genom beslut av den 19 mars 2020 fastställde domstolen (nionde avdelningen) att det är uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas.

____________