Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 4.6.2020 – Balga

(asia C-32/20)(1) 

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 30 artikla – Suoja perusteettomalta irtisanomiselta – Perusoikeuskirjan 20, 21, 34 ja 47 artikla – Direktiivi 98/59/EY –Joukkovähentäminen – Kansallinen lainsäädäntö, joka koskee sellaiselle työntekijälle annettavaa suojaa, joka on ollut sellaisen oikeudettoman joukkovähentämisen kohteena, joka on aiheutunut vähennettävien työntekijöiden valintaperusteiden rikkomisesta – Tilanne, jossa ei ole kyse unionin oikeuden soveltamisesta perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla – Tilanne, jossa perusoikeuskirjaa ei voida soveltaa – Toimivallan selvä puuttuminen)

1.      Ennakkoratkaisukysymykset – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Rajat – Unionin perusoikeuskirjan tulkintaa koskeva pyyntö – Kansallinen lainsäädäntö, joka ei merkitse unionin oikeuden soveltamista koskevaa toimenpidettä – Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen

(SEU 6 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20, 21, 30, 34 ja 47 artikla ja 51 artiklan 1 ja 2 kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta)

(ks. 23–27 ja 35 kohta sekä tuomiolauselma)

2.      Sosiaalipolitiikka – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Joukkovähentämiset – Direktiivi 98/59 – Soveltamisala – Sellaiselle työntekijälle annettavaa suojaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joka on ollut sellaisen oikeudettoman joukkovähentämisen kohteena, joka on aiheutunut vähennettävien työntekijöiden valintaperusteiden rikkomisesta, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan

(Neuvoston direktiivi 98/59)

(ks. 31–34 kohta)

Ratkaisu

Unionin tuomioistuimella ei selvästikään ole toimivaltaa vastata kysymyksiin, jotka Corte d’appello di Napoli (Napolin ylioikeus, Italia) on esittänyt 18.9.2019 tekemällään päätöksellä.


1 EUVL C 161, 11.5.2020.