Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 4. června 2020 –
Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life a EUIPO

(Věc C97/20 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přijatelnost kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 13)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 14–16)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující významnost uvedené otázky – Neuznání přijatelnosti

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 17–19, 21, 23–25)

4.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Rozpor s judikaturou Soudního dvora – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující významnost uvedené otázky – Neuznání přijatelnosti

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz bod 20)

5.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení

[Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec a čl. 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b]

(viz bod 22)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Société des produits Nestlé SA ponese vlastní náklady řízení.