A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2020. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HYDINA SK s.r.o. kontra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(C-186/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: HYDINA SK s.r.o.

Alperes: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet1 (25) preambulumbekezdését, amely szerint „az adatszolgáltatás határidejére vonatkozóan ebben a rendeletben meghatározott határidők túl nem léphető maximális időkeretként értelmezendők”, hogy e rendelkezésben olyan határidőkről van szó, amelyeket nem szabad túllépni, és amelyek túllépése az adóellenőrzés felfüggesztésének jogellenességét vonja maga után?

A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendeletben a nemzetközi információcsere létrehozása érdekében előírt határidők be nem tartásának van-e valamilyen jogkövetkezménye (szankciója) a megkeresett hatósággal és a megkereső hatósággal szemben?

Tekinthető-e az adóalany jogába való jogellenes beavatkozásnak a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendeletben megállapított határidőket túllépő nemzetközi információcsere?

____________

1 HL 2010. L 268., 1. o.