Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacia) la 29 aprilie 2020 – HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Cauza C-186/20)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Reclamantă: HYDINA SK s.r.o.

Pârâtă: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Întrebările preliminare

Considerentul (25) al Regulamentului (UE) nr. 904/20101 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, care stipulează că „termenele prevăzute în prezentul regulament pentru furnizarea de informații se înțeleg ca termene maxime care nu pot fi depășite” trebuie interpretat în sensul că este vorba despre termene care nu pot fi depășite, iar depășirea acestora atrage nelegalitatea suspendării controlului fiscal?

Nerespectarea termenelor pentru punerea în aplicare a schimbului internațional de informațiilor, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, produce efecte (sancțiuni) față de autoritatea solicitată și față de autoritatea solicitantă?

Schimbul internațional de informații care depășește termenele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată poate fi considerat o ingerință nelegală în drepturile contribuabilului?

____________

1 JO 2010, L 268, p. 1.