A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2020. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VYSOČINA WIND a.s. kontra Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

(C-181/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší soud České republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: VYSOČINA WIND a.s.

Alperes: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikkét, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam az elektromos és elektronikus berendezések 2013. január 1-jét megelőzően forgalomba hozott fotovoltaikus panelekből keletkezett hulladékai gyűjtése, kezelése, hasznosítása és környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanítása költségeinek finanszírozására a felhasználókat, nem pedig a gyártókat kötelezi?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: az uniós jog megsértésével magánszemélynek okozott kárért való tagállami felelősséget megalapozó feltételek megítélése szempontjából van-e jelentősége annak az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülménynek, hogy e tagállam a fotovoltaikus panelekből származó hulladékok finanszírozásának módját saját maga határozta meg még azon irányelv elfogadását megelőzően, amely alapján a fotovoltaikus panelek az uniós jog hatálya alá kerültek, és amely a gyártókat kötelezte a vonatkozó költségek viselésére azon panelek tekintetében is, amelyeket az irányelv átültetési határidejét (és az uniós jog szintű szabályozás elfogadását) megelőzően hoztak forgalomba?

____________

1 HL 2012. L 197., 38. o.