2020 m. balandžio 24 d. Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

(Byla C-181/20)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší soud České republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: VYSOČINA WIND a.s.

Atsakovė: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES1 dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) 13 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybei narei draudžiama nustatyti pareigą finansuoti saulės baterijų, pateiktų rinkai iki 2013 m. sausio 1 d., EEĮA surinkimo, apdorojimo, naudojimo ir aplinką tausojančio šalinimo išlaidas vartotojams, o ne gamintojams?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar vertinant valstybės narės atsakomybės už žalą, padarytą asmeniui dėl Sąjungos teisės pažeidimo, sąlygas svarbu tai, kad, kaip pagrindinėje byloje, pati valstybė narė nustatė saulės baterijų atliekų finansavimo taisykles prieš priimant direktyvą, pagal kurią saulės baterijoms imta taikyti Sąjungos teisę, o padengti išlaidas, įskaitant ir susijusias su tomis baterijomis, kurios buvo pateiktos rinkai nepasibaigus direktyvos perkėlimo terminui (ir prieš patį teisės nuostatos priėmimą Sąjungos lygmeniu), privalo gamintojai?

____________

1 OL L 197, 2012, p. 38.