Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) on esittänyt 15.10.2019 – ES v. Wallonische Region

(asia C-757/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gericht Erster Instanz Eupen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ES

Vastaaja: Wallonische Region

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 28.5.2020 antamallaan määräyksellä todennut, että SEUT 45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan tässä jäsenvaltiossa asuva henkilö voi vedota toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön, jonka johtajana toimiva yhtiömies hän on, hänen käyttöönsä asettaman ja viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon osalta poikkeukseen velvollisuudesta rekisteröidä ajoneuvo hänen asuinjäsenvaltiossaan ainoastaan, jos asiakirjoja, jotka osoittavat, että kyseinen henkilö täyttää tämän poikkeuksen edellytykset, säilytetään pysyvästi ajoneuvossa.

____________