Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf (Nemčija) 20. marca 2020 - AD, BE, CF/Corendon Airlines

(Zadeva C-146/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Düsseldorf

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke in pritožniki: AD, BE, CF

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Corendon Airlines

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali gre za odpoved leta v smislu členov 2(l) in 5(1) Uredbe (ES) št. 261/20041 , če dejanski letalski prevoznik let, rezerviran v okviru paketnega potovanja, ki bi se moral v skladu z voznim redom začeti ob 10.20 (lokalni čas), prestavi na zgodnejši čas istega dne in sicer na 8.40 (lokalni čas)?

Ali gre pri obvestitvi deset dni pred začetkom potovanja glede prestavitve leta na zgodnejši čas istega dne in sicer z 10.20 (lokalni čas) na 8.40 (lokalni čas) za ponudbo spremembe poti v smislu členov 5(1)(a) in 8(1)(b) te uredbe?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10)