Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Linz (Østrig) den 9. marts 2020 – ZK og AL mod Deutsche Lufthansa AG

(Sag C-131/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Linz

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: ZK og AL

Sagsøgt: Deutsche Lufthansa AG

Sagen blev ved Domstolens kendelse af 14. maj 2020 slettet fra Domstolens register.

____________