Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Linz (Αυστρία) στις 9 Μαρτίου 2020 – ZK, AL κατά Deutsche Lufthansa AG

(Υπόθεση C-131/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Linz

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: ZK, AL

Εναγομένη: Deutsche Lufthansa AG

Με διάταξη του Δικαστηρίου της 14ης  Μαΐου 2020 η υπόθεση διαγράφηκε από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

____________