Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Linz (Österrike) den 9 mars 2020 - ZK, AL mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-131/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Linz

Parter i det nationella målet

Klagande: ZK, AL

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Målet har avskrivits genom beslut av domstolens ordförande av den 14 maj 2020.

____________