Valitus, jonka Hästens Sängar AB on tehnyt 12.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-658/18, Hästens Sängar v. EUIPO, (Ruutukuvio) 3.12.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-74/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Hästens Sängar AB (edustajat: M. Johansson, advokat ja R. Wessman, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 28.5.2020 antamallaan jättänyt valitusluvan hyväksymättä, ja määrännyt Hästens Sängar AB:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________