Odvolanie podané 12. februára 2020: Hästens Sängar AB proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. decembra 2019 vo veci T-658/18, Hästens Sängar/EUIPO (zobrazenie károvaného vzoru)

(vec C-74/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Hästens Sängar AB (v zastúpení: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 28. mája 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a Hästens Sängar AB znáša svoje vlastné trovy konania.

____________