Pritožba, ki jo je 12. februarja 2020 vložila Hästens Sängar AB zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 3. decembra 2019 v zadevi T-658/18, Hästens Sängar/EUIPO (Upodobitev vzorca kvadratkov)

(Zadeva C-74/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Hästens Sängar AB (zastopnika: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče je s sklepom z dne 28. maja 2020 (senat za dopustitev pritožb) da se pritožbe ne dopusti in da Hästens Sängar AB nosi sovje stroške.

____________