Valitus, jonka Refan Bulgaria OOD on tehnyt 12.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-747/18, Refan Bulgaria v. EUIPO (Kukan muoto), 12.12.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-72/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Refan Bulgaria OOD (edustaja: A. Ivanova, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 4.6.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan hyväksymättä ja määrännyt Refan Bulgaria OOD:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________