Pritožba, ki jo je Refan Bulgaria OOD vložila 12. februarja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 12. decembra 2019 v zadevi T-747/18, Refan Bulgaria/EUIPO (oblika rože)

(Zadeva C-72/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Refan Bulgaria OOD (zastopnica: A. Ivanova, адвокат)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 4. junija 2020 sklenilo, da se pritožba ne dopusti, in pritožnici naložilo, da nosi svoje stroške.

____________