Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2020 Société des produits Nestlé SA proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 19. prosince 2019 ve věci T-40/19, Amigüitos pets & life v. EUIPO - Société des produits Nestlé

(Věc C-97/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Société des produits Nestlé SA (zástupci: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann a A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Amigüitos pets & life SA (zástupce: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 4. června 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřijatelný a že navrhovatelka ponese vlastní náklady řízení.

____________