Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2020 minn Société des produits Nestlé SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-19 ta’ Diċembru 2019 fil-Kawża T-40/19 – Amigüitos pets & life vs EUIPO - Société des produits Nestlé

(Kawża C-97/20 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Société des produits Nestlé SA (rappreżentanti: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann u A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Partijiet oħra fil-proċedura: Amigüitos pets & life SA (rappreżentanti: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tal-4 ta’ Ġunju 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma għandux jiġi ammess u kkundannat lill-appellanti għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________