Valitus, jonka Rezon OOD on tehnyt 20.1.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-101/19, Rezon v. EUIPO (imot.bg), 20.11.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-26/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Valittaja: Rezon OOD (edustaja: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 20.4.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Rezon OOD:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________