Appell ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2020 minn “Rezon” OOD mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fl-20 ta’ Novembru 2020 fil-Kawża T-101/19, Rezon vs EUIPO (imot.bg)

(Kawża C-26/20 P)

Lingwa tal-kawża: il-Bulgaru

Partijiet

Appellanti: “Rezon” OOD (rappreżentant: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tal-21 ta’ April 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddikjarat li l-appell ineżami huwa manifestament inammissibbli.

____________