Hogere voorziening ingesteld op 20 januari 2020 door Rezon OOD tegen het arrest van het Gerecht van 20 november 2019 in zaak T-101/19, Rezon/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (imot.bg)

(Zaak C-26/20 P)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Rekwirante: Rezon OOD (vertegenwoordiger: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Bij beschikking van 21 april 2020 heeft het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) de onderhavige hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

____________