2020 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojos nutartis
Dekoback /  EUIPO

(Byla C-193/20 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 2 ir 3 dalys – Prašymo priimti apeliacinį skundą formos reikalavimai – Trūkumų nepašalinimas – Nepriimtinumas“

Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymas priimti apeliacinį skundą – Formos reikalavimai – Nesilaikymas – Trūkumų nepašalinimas – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 2 ir 3 dalys)

(žr. 5, 6 ir 9–12 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.

2.

Dekoback GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.